กลุ่มบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัทแม็ลเวล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภท อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 24 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าเอกชนและภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดยมี บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นบริษัทแห่งแรกของ กลุ่มบริษัทแมกซ์เวล ประกอบธุรกิจต่าง

 • บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2429-0033
  แฟกซ์ : 0-2429-0014
  อีเมล์ : info@tme.bz
  เว็บไซต์ : www.tme.bz, www.thaimaxwell.co.th, www.thaimaxwell.com,

 • บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2805-8168-9, 0-2813-9860
  แฟกซ์ : 0-2805-8847, 0-2813-9861
  อีเมล์ : sales@piller.co.th
  เว็บไซต์ : www.piller.co.th

 • บริษัท โมเดิร์น เซรามิคส์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 02-429-0668-9
  แฟกซ์ : 02-429-0725
  อีอีเมล์ : modernceramics@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • บริษัท อินเตอร์ลิงค์ ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด
  โทรศัพท์ : 02-813-4428-30
  แฟกซ์ : 02-813-4427
  อีเมล์ : itl2005_1@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.interlinkcable.com

 • บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2810-2541-4, 0-2810-3321-3
  แฟกซ์ : 0-2810-2540
  อีเมล์ : admin@tmindustry.com
  เว็บไซต์ : www.tmindustry.com , www.lifto.com

 • บริษัท แมกซ์เวล แบนเนอร์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2805-8168-9, 0-3497-9334-7
  แฟกซ์ : 0-2813-9861, 0-3497-9333
  อีเมล์ : chaisiri_phon@hotmail.com
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz

 • บริษัท เมกกะแมกซ์ จำกัด
  โทรศัพท์ : 0-2429-0033
  แฟกซ์ : 0-2429-0094
  อีเมล์ : suthee.ta@tme.bz
  เว็บไซต์ : www.maxwell.bz