ข่าวสาร

21 ธันวาคม 2560

ไทยแมกซ์เวลฯ ได้รับเกียรติในการเยี่ยมชมจากคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ไทยแมกซ์เวลฯ (TME) ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดยนายศานิต ด่านศมสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง การเยี่ยมเยือนครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความมุ่งมั่นให้กับกฟผ. และ TME ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามบันทึกข้อตกลงเพื่อความเข้าใจของเราที่ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การหารือมุ่งเน้นไปที่โครงการใหม่เพื่อความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และ TME สำหรับปี 2561