ข่าวสาร

15 มีนาคม 2561

ไทยแมกซ์เวลฯ เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะทำงานจากการไฟฟ้ากัมพูชา

เมื่อเร็วๆ นี้ ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค (TME) ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจาก กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องวัดและรีเลย์ แห่งการไฟฟ้าประเทศกัมพูช (EDC) ทั้งนี้จุดประสงค์ของคณะทำงานเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องวัด คณะผู้ทำงานดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุปกรณ์และขั้นตอนในห้องปฏิบัติการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องวัดของไทยแมกซ์เวล รวมถึงการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายและหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องวัด นอกจากนี้ TME ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการทดสอบ ณ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในขั้นตอนการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องวัดของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าของไทย

อีกหนึ่งความริเริ่มของไทยแมกซ์เวล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่นักอุตสาหกรรม

ไทยแมกซ์เวล เพื่อคุณ