Thai   English
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์
ใช้เทคโนโลยี wound core ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับขดลวดทั้ง 2 ด้าน ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนภายในถังหม้อแปลงที่ปิดผนึกโดยสมบูรณ์...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์
ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 3D wound core ที่ทันสมัยล่าสุดของโลก ทำให้เราได้สร้างนวัตกรรมหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานชนิดน้ำมันเป็นรายแรกในอาเซียน และด้วยคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีทางโครงสร้างแกนเหล็กและขดลวดที่เรียงกันอย่างสมดุลแบบ 3 มิตินี้ทำให้ได้
รายละเอียด
 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์
ใช้เทคโนโลยี wound core* ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้านและใช้น้ำมัน...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีถังน้ำมันสำรอง
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน แบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน จึงเหมาะกับหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันมาก...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้านและใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน เป็นหม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้าและอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติให้คงที่ใน เครื่องเดียว...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงแบบมีอุปกรณ์ป้องกันภายใน
ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน ปัจจุบันผลิตให้การไฟฟ้านครหลวงเท่านั้น...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงคาสเรซิน
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใช้ฉนวนเรซินแบบหล่อหุ้มขดลวด หรือแผ่นฟอยล์ รูปร่างลักษณะสวยงามทันสมัยกว่าแบบใช้ฉนวนน้ำมันและสะอาดกว่า ไม่สกปรกจากน้ำมัน...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงแห้งชนิดหุ้มฉนวนเรซิน
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้เทคนิคการออกแบบและกระบวนการผลิตชั้นสูง นอกเหนือจากความปลอดภัยและมาตรฐานทางวิศวกรรม ยังมีความพิเศษที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของ VDT คือ มีความทนทานและอายุใช้งานยาวนานมากกว่า...
รายละเอียด
 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงดันต่ำ
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใช้ฉนวนกระดาษทนความร้อนสูงแบบชุบวานิช ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่มีการทำลายสิ่งแวดล้อม...
รายละเอียด