Thai   English
หม้อแปลงแบบมีอุปกรณ์ป้องกันภายใน
แนะนำสินค้า
ใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อน ปัจจุบันผลิตให้การไฟฟ้า
นครหลวงเท่านั้น โดยติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ด้านแรงดันต่ำชนิดแช่ในน้ำมัน และ Lightning Arrester ช่วยป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าจากฟ้าผ่าได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันใช้ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง
 

การไฟฟ้านครหลวงใช้ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ใช้งานที่มีเนื้อที่จำกัดในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือต้องการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกัน