Thai   English
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบมีถังน้ำมันสำรอง
แนะนำสินค้า
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล
ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน และใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและ
ระบายความร้อนแบบมีถังรองรับการขยายตัวของน้ำมัน จึงเหมาะกับหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่ต้องใช้น้ำมันมาก อากาศถ่ายเทระหว่างภายในถัง และภายนอกผ่านกระบอกซิลิกาที่มีน้ำมันหม้อแปลง และสารซิลิกาดูดความชื้น ระบายความร้อนด้วยน้ำมันหม้อแปลง ผ่านครีบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง ที่ติดตั้งกับถังของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่รับน้ำหนักของน้ำมันปริมาณมาก สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่จำเป็น เช่น Buchholz Relay เพื่อตรวจจับและเตือนความผิดปกติภายในหม้อแปลง Thermometer เพื่อตรวจจับและเตือนเมื่อความร้อนขึ้นสูงกว่าค่าที่ต้องการ Pressure Relief Device เพื่อเปิดปิดวาล์วระบายแรงดันภายในถังกรณีเกิดความผิดปกติภายใน ป้องกันถังไม่ให้มีแรงดันสูงเกินค่ามาตรฐาน
 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงานขนาดใหญ่ โรงแรม อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาลและทุกสถานที่ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก