Thai   English
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงดันต่ำ
แนะนำสินค้า
ได้รับการออกแบบและการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพอย่างเข้มงวด ทางบริษัทสามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแรงดันต่ำที่มีคุณภาพสูง มีขนาดตั้งแต่ 1 - 30 kVA 1 Phase และขนาด 1 - 500 kVA 3 Phase ระบบแรงดัน ไฟฟ้าไม่เกิน 1000 Volts ใช้กับความถี่ได้ทั้ง 50 Hz และ 60 Hz หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงดันต่ำจะใช้ฉนวนที่ทนความร้อนแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ซึ่งมีตั้งแต่ Class B, Class F และ Class H
 
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้งแรงดันต่ำ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในธุรกิจการค้าขาย ธุรกิจการบริการ และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น
  • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเคมี
  • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ทดสอบในการวิจัยและพัฒนา
  • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องทำความร้อนในโรงหลอม
  • เป็นแหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องจักรต่างๆ ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • เป็นอุปกรณ์แยกระบบสายกราวด์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าลัดวงจรให้กับคนไข้ในโรงพยาบาล (ยกเว้น Auto Transformer)