Thai   English
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์
แนะนำสินค้า
ใช้เทคโนโลยี wound core* ที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเลือกใช้
ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้าน
และใช้น้ำมัน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นฉนวนและระบายความร้อนแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์
ระบายความร้อนด้วยน้ำมันหม้อแปลงผ่านผนังแบบลอนลูกฟูกของถังหม้อแปลง
โดยมี Pressure Relief Valve เพื่อเปิดปิดวาล์วระบายแรงดันภายในถัง กรณีเกิดความผิดปกติภายใน ป้องกันถังไม่ให้มีแรงดันสูงเกินค่ามาตรฐาน เป็นอุปกรณ์ป้องกัน
พื้นฐาน
 

โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาลและทุกสถานที่ๆ ต้องการใช้ไฟฟ้า