Thai   English
หม้อแปลงคาสเรซิน
แนะนำสินค้า
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดใช้ฉนวนเรซินแบบหล่อหุ้มขดลวด หรือแผ่นฟอยล์ รูปร่างลักษณะสวยงามทันสมัยกว่าแบบใช้ฉนวนน้ำมันและสะอาดกว่า ไม่สกปรกจากน้ำมัน
 

เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน