Thai   English
หม้อแปลงแห้งชนิดหุ้มฉนวนเรซิน
แนะนำสินค้า
หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้เทคนิคการออกแบบและกระบวนการผลิตชั้นสูง นอกเหนือจากความปลอดภัยและมาตรฐานทางวิศวกรรม ยังมีความพิเศษที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของ VDT คือ มีความทนทานและอายุใช้งานยาวนานมากกว่า และเพิ่มความมั่นคง
ให้แก่ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า - Reliability - ของสถานที่นั้นให้สูงกว่าหม้อแปลงไฟฟ้า
ทุกชนิด สามารถใช้งานได้สูงกว่าขนาดกำลัง kVA ปกติ* โดยลำพังตัวเองไม่ต้องใช้พัดลมช่วย อันเป็นผลมาจากการเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีที่สุด และการเคลือบฉนวน
เรซินบนฉนวนของขดลวดตัวนำไฟฟ้าแบบ Vacuum Pressure Impregnation - VPI ซึ่งทำให้ฉนวนเรซินซึมซาบเข้าได้ลึกถึงทุกส่วน รวมถึงการอบที่อุณหภูมิสูง ทำให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพป้องกันความชื้นได้ดีที่สุด
 

เพราะคุณสมบัติของ VDT รวมถึงความปลอดภัยที่เหนือกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าทุกชนิดจึงเหมาะสมกับ

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ศูนย์ควบคุมระบบสื่อสาร
  • อาคารโรงพยาบาล
  • อาคารสูง ที่พักอาศัย หรือสำนักงาน
  • อุตสาหกรรมการผลิตที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์